HR- och rekryteringsoutsourcing

Et effektivare
sätt att hantera
HR-frågor!

HR- och rekryteringsoutsourcing

Ett effektivare sätt att hantera HR-frågor!

HR-outsourcing är särskilt fördelaktig för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal men ändå behöver HR-tjänster. Denna tjänst ger våra kunder möjlighet att få professionell HR-hjälp utan att behöva anställa permanent HR-personal. Det innebär att företaget inte behöver binda sig till kostnader som är förknippade med heltids-HR-personal, såsom löner, utbildning och arbetsutrymmen. Istället kan våra kunder dra nytta av flexibiliteten med HR-outsourcing. De betalar endast för effektiv arbetstid när de behöver HR-tjänster, oavsett om det handlar om rekrytering, lönehantering, personaladministration eller andra HR-uppgifter. Detta sparar företagets resurser och ger dem möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet medan HR-tjänster hanteras professionellt och kostnadseffektivt
genom outsourcing

HR- och rekryteringsoutsourcing

Vilka tjänster kan vi erbjuda?

Enkelt, snabbt och riskfrit

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för företag att tillfälligt, projektbaserat eller långvarigt få tillgång till den arbetskraft de behöver, särskilt under arbetstoppar eller brådskande perioder. Kunderna behöver inte fundera på administrativa saker som tillkommer då man anställer en person, utan Dobra sköter om löner och uppföljning av kollektivavtal mm.

Frigör mer arbetstid!

Rekryteringstjänster

Rekrytering är ett bra alternativ när man inte vill använda sin egen arbetstid för att söka efter personal. Att granska ansökningar, genomföra intervjuer och kontrollera referenser, samt att följa GDPR-reglerna, kräver mycket arbete. Hos oss på Dobra har vi expertis inom detta och vi har rutiner och system för att göra det så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer än bara bokföring!

Bokföringstjänster

Dobra erbjuder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster både i Monitor ERP programvaran och i andra program. Vi har bred erfarenhet av olika program och samarbetar nära med Monitor ERP för att hålla oss uppdaterade. Dobras team satsar på utmärkt kundservice och ger företag möjlighet att dra nytta av våra revisorers breda kunskap.

Lösa arbetskraftsbrist med internationella experter!

Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är processen där företag söker efter arbetskraft från olika länder för att tillgodose sina speciella behov. Det kan vara nödvändigt på grund av specialkompetens eller brist av arbetskraft. Internationell rekrytering kräver vanligtvis hantering av komplexa invandrings- och visumprocesser, kulturell känslighet och språkkunskaper. Dobra har från början arbetat med olika nationaliteter och hittar experter för olika arbetsuppgifter!

En mer effektiv metod för att hantera HR-ärenden!

HR-Outsourcing

HR-outsourcing är avsedd för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal men som behöver en sådan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få HR-hjälp så att de endast behöver betala för effektiv arbetstid

Referenser

Kolla in våra kundberättelser

AMADA Automation Europe hyrde en arbetstagare via Dobra när antalet ansökningar minskade för vissa tjänster. "Jag skulle rekommendera företag att prova det! Samarbetet med Dobra har varit en bra erfarenhet, ett fungerande alternativ som vi också kan använda mer i framtiden. Det är ett bra sätt att få hjälp under toppar eller kortare och längre perioder." -Magnus Björkskog