SÖKER DU PERSONAL?

Våra arbetstagare är utbildade och yrkeskunniga. Som arbetsgivare kan du lita på att du får arbetskraft av bästa kvalitet.
Rekryteringen är som bäst när processen är riskfri, enkel och utan problem, samt när den inte kräver onödig tid och energi av arbetsgivaren.
Tack vare vår långa erfarenhet vet vi hur processen bäst ska skötas.

VI UTLOVAR EN ENKEL PERSONALUTHYRNING

  • Vi väljer arbetstagare med omsorg baserat på de krav som företaget har ställt.
  • Vi ger stöd och fungerar som en länk mellan arbetsgivaren och arbetstagaren under hela processens gång.
  • Vid behov organiserar vi tolkning, till exempel för skolningar och kurser.
  • Vi tar hand om rekryteringsprocessens alla praktiska bestyr.