HR-tjänster

Ett effektivare sätt
att hantera HR-frågor!

Allmänt

Varför outsourca HR-tjänster

Att outsourca HR-tjänster är särskilt fördelaktig för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal. Denna tjänst ger våra kunder möjlighet att få professionell HR-hjälp utan att behöva anställa permanent HR-personal. Det innebär att företaget inte behöver binda sig till kostnader som är förknippade med heltids-HR-personal, såsom löner, utbildning och arbetsutrymmen. Istället kan våra kunder dra nytta av flexibiliteten med HR-outsourcing. De betalar endast för effektiv arbetstid när de behöver HR-tjänster, oavsett om det handlar om lönehantering, personaladministration eller andra HR-uppgifter. Detta sparar företagets resurser och ger dem möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet medan HR-tjänster hanteras professionellt och kostnadseffektivtgenom outsourcing

HR-tjänster

Vilka tjänster kan vi erbjuda?

Ta kontakt

Anna-Karin Snellman

Anna-Karin Snellman

Rekryteringschef
+358 50 350 0127
anna-karin.snellman@dobrafinland.fi

Fråga mer så hittar vi
tillsammans en lösning