Företag

Förenklar
företagandet!

Dobras historia

Metallindustri företagarna Tommy Löfs, Sven Grankulla och Timo Prittinen grundade Dobra år 2019. Alla grundarna hade lång erfarenhet av företagande och kände att de lade mycket tid och resurser på att få in den personal de behövde till sina företag. Utifrån dessa erfarenheter började de fundera över rekryteringsprocessen och bestämde sig för att grunda ett företag där de utmaningar de själva stött på skulle elimineras. Till en början erbjöd Dobra bara bemanningstjänster., men sedan starten har Dobra utvecklats som ett företag och erbjuder idag inte bara personaluthyrning utan även rektytering-, HR- och bokföringstjänster.

Spela videoklipp

Verksamhetsområde

Dobra har växt från att endast tjäna kunder i Österbotten och i städer som Jakobstad , Vasa, Karleby och Seinäjoki till att nu ha ett koncept som fungerar i hela landet. 

Mission

Vår mission är att förenkla företagandet

Vision

Vi vill vara en förebild för andra företag genom att leverera högklassiga tjänster som överträffar förväntningarna

Värdegrunder

Vi vill vara ärliga gentemot våra kunder, samarbetspartners och medarbetare, oavsett om nyheterna är positiva eller negativa. Vi tror att ärlighet varar längst och det är något vi inte kommer att ändra på, även om vårt företag växer.

Problem uppstår alltid när man gör saker, men det är hur man hanterar dem som gör skillnaden. Vi på Dobra vill inte känna oss bättre än våra kunder, utan snarare som vinnare tillsammans med våra kunder. Vi tror på framgång genom samarbete och uppnår det genom att vara öppna med våra kunder om situationen.

Vi vill att varje jobbsökande får svar på sina ansökningar, även om svaret är negativt. På samma sätt vill vi att varje kund ska få bra service oavsett företagets storlek. Detta uppnås genom goda rutiner och genom att ständigt påminna oss själva och andra om detta.