Internationell rekrytering

Lös arbetskraftsbristen
med internationella talanger!

Allmänt

Lös arbetskraftsbristen med internationella talanger!

Rekrytering av internationella talanger blir allt mer aktuellt varje år när den inhemska arbetskraften i Finland inte räcker till. Varje företag måste överväga om den nödvändiga arbetskraften finns tillgänglig i Finland eller om man måste konkurrera med andra företag och höja löner. Om ni väljer internationell rekrytering öppnas en helt ny värld av experter för er. Det medför dock vissa utmaningar, som att arbetstagarna måste registreras hos Migri, magistraten och skattemyndigheten beroende på hur länge de kommer att vistas i Finland. Det finns många olika regler, och att följa dem är inte enkelt. På Dobra arbetar vi dagligen
med dessa frågor och har processer för när och hur arbetstagarna måste registreras korrekt och hur vi får arbetstagarna till Finland så snabbt som möjligt.

Alternativ

Rekrytera eller hyra in?

Kunden väljer själv om de väljer att hyra in eller rekrytera direkt en person som vi sökt fram från utlandet.

Rekrytera arbetskraft

 • Dobra sköter om att hitta fram en person
 • Arbetsavtal görs mellan kundföretaget och arbetaren
 • Ansvaret överförs till kunden efter att personen börjat arbeta
 • Dobra kan hjälpa till att hitta bostad, gör registreringar
 • Levererar arbetaren inte enligt lovat, eller slutar de inom 6 månader söker vi kostnadsfritt fram en ny.
 • 50% betalas före påbörjat arbete och 50% vid lyckad rekrytering

Hyra in arbetskraft

 • Arbetsavtal görs mellan Dobra och arbetaren
 • Kundföretaget har en prövotid på max. 6 måndader
 • Kunden har möjlighet att ta över arbetaren kostnadsfritt efter 8 månader
 • Dobra hittar en lägenhet de hyr ut till arbetaren
 • Ingen rekryteringskostnad, utan en fast timkostnad faktureras enligt arbetade timmar
 • Sjuklön, Pekkanen, lediga vardagar mm står dobra för så länge arbetaren arbetare genom dem.

Tjänsteutbud

Varför Dobra och var erbjuder vi?

Finska myndigheter

Registreringar

Registreringen hos finska myndigheter går ganska smidigt, så länge man vet vilka dokument som ska lämnas in och i vilket skede. På Dobra har vi effektiviserat processen, så vi vet direkt vilka dokument olika myndigheter behöver, vilket gör att vi snabbt och enkelt kan skaffa de tillstånd som arbetstagarna behöver för att arbeta och bo i Finland.

Mer information finns på:

Referenser

Kolla in våra kundberättelser

Solving hyrde in en utländsk arbetare och fick hjälp för att lösa arbetskraftsbristen

FAQ

Om en kund hyr en arbetstagare från oss kan kunden säga upp avtalet utan uppsägningstid under provanställningen. Provanställningen är hälften av avtalstiden, men högst 6 månader. Om en kund vill säga upp avtalet efter det att provanställningen har löpt ut, gäller villkoren i det tillämpliga kollektivavtalet, eller så väntar man tills det tidsbegränsade avtalet löper ut. Om en kund vill att vi rekryterar direkt åt dem måste de själva se till att det finns ett avsnitt om provanställning i arbetsavtalet med arbetstagaren.

Vi letar efter arbetstagare enligt kundens behov och i de länder där vi har tillräckligt med kontakter för att kunna genomföra en professionell rekrytering. För närvarande kan vi hantera rekryteringar inom Europa utan problem och även stora delar av Asien. Inom EU är processen mycket snabb för att få en arbetstagare hit. Då
hinner vi få in alla dokument innan arbetstagaren hinner till Finland. Om vi letar utanför EU tar processen mycket längre tid, eftersom vi behöver tillstånd från Migriförvaltningen. Tiden för processen varierar mellan 1-6 månader beroende på Migris arbetskapacitet.