Solving hyrde in en utländsk arbetare och fick hjälp för att lösa arbetskraftsbristen

Vem är du och vad gör ert företag?

Jag heter Dick Edström och jobbar som produktionschef på Solving. Jag har jobbat på Solving i 30 år
där jag började redan under studietiden. Jag har haft olika positioner i företaget, allt från att själv
arbeta i produktionen, som konstruktör och projektledare till produktionschef. Under min tid har
organisationen växt kraftigt och vi har idag ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt.
Teknikmässigt har utvecklingen varit ännu större. Tidigare tillverkade vi mera manuella lösningar,
nu är truckarnas automationsgrad betydligt högre och också kraven på standarderna har ökat.

Solving är ett företag som specialiserar sig på design och tillverkning av system för tung hantering
av laster. Företaget erbjuder ett sortiment av produkter som sträcker sig från enkla handstyrda
enheter till högteknologiska automatiserade hanteringssystem som använder både luftkuddar och
hjul. Solving har framgångsrikt skapat hanteringssystem för de mest komplexa och utmanande
tillämpningarna inom olika branscher runtom i världen, där materialhanteringssystemen kan
anpassas till nästan vilken last som helst oberoende av storlek, vikt eller hanteringsfrekvens.
Solving har varit verksamt i över 40 år och är idag en ledande aktör inom sitt område. Deras
produkter finns i över 60 länder i mer än 20 branscher.

Hur har rekryteringen fungerat för er?

Inom rekrytering jobbade vi tidigare mera traditionellt med tidningsannonsering, medan vi idag
rekryterar främst via sociala medier. Den senaste tiden har det blivit mer utmanande att hitta både
produktionspersonal och ingenjörer. Generellt har vi ändå lyckats bra med att rekrytera personal,
och kommer också fortsättningsvis att själva rekrytera egen personal, medan personer från
bemanningsföretag hyrs in som komplement.

Våra produkter kräver rätt specifik kunskap, vilket till viss del gör det svårare att hitta arbetstagare.
Vi förutsätter dock inte att de personer vi anställer ska kunna allt till hundra procent, utan utbildar
dem i de system vi använder. Våra anställda stannar ofta länge kvar, vilket vi ser som en
bekräftelse på att de trivs hos oss. Det får vi vara tacksamma för eftersom inskolningsprocessen är
rätt lång. Den senaste tiden har vi också satsat på att göra oss mera kända lokalt med tanke på
rekryteringsbehovet, även om majoriteten av våra kunder finns på andra ställen.

Hur har det varit att hyra in en arbetare via Dobra?

Genom att hyra in en produktionsarbetare har vi behövt översätta vissa dokument till engelska
vilket krävt lite arbete, men nu har vi ju dem färdiga för eventuella kommande behov och är inte
begränsade till enbart svenska och finska. Vi uppskattade att inte behöva fundera på arrangemang
kring boende, registreringar för utländsk arbetare och arbetshälsovård, för vi hade knappast haft
resurser själva för det. Nu behöver vi bara beställa arbetskraft och Dobra sköter om så att
arbetaren får alla lov och papper som krävs för att arbeta i Finland, och vi får förlita oss på att allt
sköts korrekt. Vi behöver heller inte sköta löneutbetalning eller ta någon risk med att anställa en
person som inte levererar enligt det som lovats.

Vilka faktorer vägde in när ni valde att använda er av extern arbetskraft?

Vi hade sökt en lång tid och inte hittat den typ av arbetare vi sökt. Vi har också tidigare jobbat med
andra bemanningsföretag och själva hyrt in lokala egenföretagare. Någon utländsk arbetskraft
inom produktionen har vi inte haft. Den person som vi nu tagit in i via Dobra har varit duktig; jag
har varit positivt överraskad. Han är väldigt sympatisk och vill göra rätt för sig. Han passar bra in i
vårt team och frågar när han funderar över något. Språket har inte varit ett problem för oss,
eftersom både han och de han jobbar med pratar bra engelska.

Hur har extern arbetskraft påverkat er produktivitet och lönsamhet?

Det är inget vi direkt mätt. Men alla inhyrda har haft rätt attityd och inställning och det är a och o.
Tanken med inhyrd arbetskraft är att man skall fylla topparna i produktionen för att det skall vara
ekonomiskt lönsamt, men vi har märkt att det även varit lönsamt i längre anställningar, då vi själv
inte lyckats hitta arbetstagare. Många andra faktorer som planering och materialanskaffning
påverkar också.

Vi sätter upp ett mål och då är det upp till individen att själv hitta en väg att uppnå målet. Därför är
det viktigt att vi hittar arbetstagare som själva tar initiativ att planera sitt arbetssätt utan att dra
ner på kvaliteten, för kvalitet är mycket viktigt för oss. Ett litet problem i produktionen kan bli ett
stort och dyrt problem då produkten levererats till kund. Vi tycker att Dobra lyckats hitta en
arbetare som fyller de kvalitetskrav vi ställer på våra arbetstagare.

Hur lyckades Dobra med rekryteringen?

Jag tyckte Dobra var snabb med att hitta flera kandidater och de kom rätt snabbt fram till vilken typ
av kompentens vi sökte. De läste i ett tidigt skede in sig på vad som krävs för att lyckas i en sådan
tjänst, även om det för Dobra var en ny typ av arbetare som söktes. Vi hade t.ex. en arbetare i
rekryteringskedet som redan var godkänd, men som i slutändan inte kom. Visst förstår jag att
sådana saker händer även om det var tråkigt i stunden. Dobra tog snabbt fram en ersättare och vi
är mycket nöjda med personen vi slutligen fick.

Hur tycker du kommunikationen har varit?

Jag tycker kommunikation har fungerat mycket bra. Vi har fått svar på våra frågor då vi funderat
över något och vi har hållit kontakt enligt behov. Det är viktigt att man har en öppen
kommunikation och där tycker jag Dobra har lyckats. Också tråkiga saker har de meddelat oss
direkt och hållit oss medvetna om vad som händer.