Rekrytering

Frigör
Arbetstid!

Rekrytering

Frigör arbetstid!

Rekrytering är svårt och kräver mycket arbete. Först kartläggs hur man lockar sökande och vilka kanaler som är bra beroende på arbetsuppgiften. Sedan måste ansökningar samlas in systematiskt och enligt GDPR-reglerna. Slutligen är det viktigt att se till att alla sökande behandlas väl, oavsett om svaret är positivt eller negativt. Allt detta är svårt om du inte gör det dagligen och saknar program och struktur för att göra det. Genom att outsourca rekryteringen till oss kan du använda de program vi använder och se till att alla sökande behandlas korrekt. Samtidigt frigör du mycket arbetstid som du kan använda för att öka försäljningen och växa ditt företag.

Rekryteringstjänster

Varför bör rekrytering outsourcas?

Rekryteringstjänster

När bör rekrytering outsourcas?

Vilken typ av anställda kan vi hitta?

Fråga mer så hittar vi
tillsammans en lösning

Rekryterings processen

1. Beställning

Kunden informerar oss om arbetsbeskrivning och arbetarens krav, såsom ursprung, språkkunskaper, erfarenheter och kvalifikationer.

2. Sökning

Vi skapar och marknadsför jobbannonser, söker proaktivt genom olika kanaler och samarbetar med andra företag för snabbare resultat.

3. Urval

Vi intervjuar och verifierar kandidaternas kunskaper samt genomför referensgranskningar för att säkerställa en noggrann urvalsprocess.

4. Presentation

Vi presenterar kandidater för kunden som vi anser passar för positionen och sänder kunden en CV samt vår bedömning av kandidaten.

5. Lämplighetstest

Vill kunden hålla egna intervjuer, så ordnar vi en andra intervju runda och ordnar lämplighetstester vid behov.

6. Kunden väljer

Kunden väljer en / flera bland de återstående kandidaterna, och efter godkännande ser vi till att praktiska arrangemang görs så att arbetet kan påbörjas i rätt tid.

7. Ni har en ny stjärna i ditt team

Arbetet påbörjas. Om arbetaren inte presterar enligt överskommelse eller om arbetaren slutar inom 6 månader söker vi kostnadsfritt efter en ersättare.

FAQ

Orsaken till att många företag väljer att outsourca rekryteringar är inte för att de själva inte skulle klara av det, utan för att de inte själv har tid / verktyg för detta och för att ge de ansökande ett snabbt och proffessionellt bemötande.

Dobra har kanaler, verktyg och samarbetspartners, som gör att vi lättare kan hitta kandidater än om man inte dagligen jobbar med att rekrytera. Vi har också rutiner på det mesta, så att vi kostnadseffektivt kan få fram personer som passar i kundens företag.

GDPR

Dataskyddslagen kräver också att man håller reda på vilka uppgifter man kan sapara och vilka man bör radera. Det här kan vara svårt om man hanterar ansökningar vi e-post. Genom att välja oss, får du tillgång till datasystem som hjälper att automatiskt hålla koll på kandidaternas GDPR status.

Att använda extern hjälp för att rekrytera arbetare samtidigt som man gör det själv kan medföra risken att båda parter hittar samma kandidat. För att undvika sådana situationer är det fördelaktigt för kunden att inte själv ordna rekryteringen samtidigt. Om de ändå väljer att göra det och en kandidat söker till båda, betraktas denne som en kandidat som Dobra har hittat. Det innebär att vi har rätt att fakturera som en lyckad rekrytering för den kandidaten.

Rekryteringsprocesserna för personaluthyrning och rekrytering är i stort sett identiska, förutom avtalet för den anställda som ska rekryteras. I personaluthyrning anställs arbetstagaren via Dobra och vi hyr ut arbetaren åt kunden, medan i rekrytering anställs arbetstagaren direkt som anställd hos kunden.

Ifall Dobra hyr ut en arbetare så tar vi hand om alla arbetsgivarplikter och kunden betalar endast för arbetade timmar. Vid direktrekrytering anställs personen direkt av kunden, vilket innebär att kunden betalar en engångsrekryteringsavgift för rekryteringen, och ansvarar därefter själv för arbetsgivarplikterna.

Rekryteringens prissättning baseras på den anställdes månadslön. Den avgift som rekryteringsbolag tar för rekryteringen varierar ofta mellan 1-3 gånger månadslönen, beroende på uppgiftens svårighetsgrad.

Utöver dessa kostnader kan kostnader som t.ex. tidningsannonser, marknadsföringskostander faktureras skillt, men en plan för detta görs alltid upp på förhand innan rekryteringen inleds.

När en kund beställer en arbetare, kommer vi tillsammans med kunden överens om en arbetarprofil och en tidsram för rekryteringen. Vi kartlägger då vilken typ av arbetare det handlar om och bedömer sannolikheten att hitta någon genom arbetsplatsannonser inom den angivna tidsramen. Vi kan ge råd baserat på tidigare erfarenheter, men det är kunden som slutligen bestämmer hur vi ska gå tillväga.

Anonym rekrytering är ett passande alternativ när ett företag letar efter en arbetstagare, men inte vill att rekryteringsprocessen ska vara offentlig. En annan fördelaktig situation för anonym rekrytering är när man vill stödja en pågående rekryteringsprocess genom att tillföra fler alternativa kandidater och bredda kandidatfältet.

En nackdel med anonym rekrytering är att det kan göra det svårare att locka kandidater med företagets varumärke, vilket kan leda till att färre söker tjänsten. Det är därför viktigt att noggrant överväga vilket tillvägagångssätt som passar bäst för ert företag i den aktuella situationen.

50% av rekryteringsavgiften faktureras innan vi påbörjar sökandet, medan den återstående 50% faktureras vid en framgångsrik rekrytering.

Om vi mot förmodan inte lyckas hitta en kandidat inom den utsatta tidsramen, förlänger vi ansökningstiden utan extra kostnad. Om detta inte leder till resultat, faktureras inte den återstående 50% av rekryteringsavgiften, och de 50% som redan har betalats återbetalas till er.

Om vi lyckas hitta en lämplig kandidat gäller en garanti på 6 månader. Det innebär att om ni inte är nöjda med kandidaten under denna period, söker vi kostnadsfritt fram en ny kandidat.