fbpx

Rekrytering

Extern rekryteringshjälp lämpar sig bäst åt företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet eller har provat använda sin egen rekryteringsteknik och märkt att de inte får in lämpliga arbetare. Vi jobbar med klassiska platsannonser, reklam, headhunting och söker i våra egna nätverk. Genom att arbeta utanför de vanliga rekryteringprocessena så når man kandidater som andra inte når. Man kan hitta erfarna arbetare som inte funderat på att byta förrän någon kommer och erbjuder det till dem.

Process

1. Startmöte & kartläggning av behov

2. Sökande efter kandidater

3. Intervjuer

4. Lämplighetstest

5. Presentation av kandidater åt kunden

6. Kunden godkänner arbetaren

dobra rekrytering

7. Vid behov: flytt, boende mm.

8. Ni har en ny stjärna i ert team

Dobra + kund

Kund

Dobra

Vilka arbetare hittar vi?

Varför inte rekrytera själv?

Att anställa arbetare en är ett konstant arbete för företag. Att anställa någon kräver att man har är en bra människokännare och att man utifrån CV, ansökan och intervjuv kan avgöra om en kandidat är lämplig eller inte. Risken med att rekrytera arbetare med lite erfarenhet av rekryteringar kan leda till att man anställer någon som man inte är nöjd med och man hamnar att binda sig till arbetaren länge. Detta har vi löst bland annat genom vårt personaluthyrnings segment, men vi hjälper också till att hitta rätt arbetare till rätt plats med hjälp av vår erfarenhet.