Personaluthyrning

Enkelt,
snabbt och
riskfritt

Personaluthyrning

Bemanningstjänst och personaluthyrning

Personaluthyrning eller bemanningstjänst är en tjänst där ett bemanningsföretag letar och anställer en arbetstagare enligt kundens behov och hyr ut personen till kundföretaget för en kortare eller längre tid. Kundföretaget kan själv påverka vilken typ av arbetare de vill ha och varifrån arbetaren skall rekryteras. Genom att hyra in arbetskraft minskar kundföretaget risken att binda sig till arbetare, och det är ett bra sätt att fylla ut arbetstoppar eller säsongsbetonat arbete. Att hyra in en arbetare kan också vara ett sätt att prova på arbetare för att sedan ta över dem till egen anställning om man är nöjd. 

Personaluthyrning

Varför inhyrd arbetskraft?

Vilken typ av anställda kan vi hitta?

Fråga mer så hittar vi
tillsammans en lösning

Process

1. Beställning

Kunden informerar oss om arbetsbeskrivning och arbetarens krav, såsom ursprung, språkkunskaper, erfarenheter och kvalifikationer.

2. Sökning

Vi skapar och marknadsför jobbannonser, söker proaktivt genom olika kanaler och samarbetar med andra företag för snabbare resultat.

3. Urval

Vi intervjuar och verifierar kandidaternas kunskaper samt genomför referensgranskningar för att säkerställa en noggrann urvalsprocess.

4. Presentation

Vi presenterar kandidater för kunden som vi anser passar för positionen och sänder kunden en CV samt vår bedömning av kandidaten.

5. Lämplighetstest

Vill kunden hålla egna intervjuer, så ordnar vi en andra intervju runda och ordnar lämplighetstester vid behov.

6. Kunden väljer

Kunden väljer en / flera bland de återstående kandidaterna, och efter godkännande ser vi till att praktiska arrangemang görs så att arbetet kan påbörjas i rätt tid.

7. Utförande

Kunden hyr arbetaren av Dobra, och vi tar hand om det administrativa arbetet. Efter 8 månader har kunden möjlighet att kostnadsfritt anställa arbetaren direkt till sitt eget företag.

Prisättning

1. Kunden får en offert med en koefficient (1,5 – 2,0)

 • I offerten ingår oftast:
  • Lön
  • Semesterlön eller semesterersättning
  • Eventuell semesterpremie
  • Lagstadgade arbetsgivaravgifter
  • Företagshälsovård
  • Sjukledighetskostnader
  • Vid behov: Arrangerande av boende åt arbetaren
  • Vid behov: Registreringar hos myndigheter

 

2. Kunden  väljer en lön som  de vill erjuda

 • Kunden meddelar i beställningsskede ett lönespann, och kan specifiera lönen skillt för varje kandidat i ett senare skede

 

3. Vi fakturerar följande

 • För varje arbetad timme:
  • Lönen som kunden bestämt * koefficient
  • Arbetstidsutjämningsersättning (pekkanen) * koefficient

 

 • För varje arbetad timme med tillägg
  • Skiftestillägg * koefficient
  • Tillägg för övertid * koefficient
  • Andra tillägg och ersättningar * koefficient
  • Lediga vardagar * koefficient

De flesta bemanningsföretag väljer att fakturera en timlön multiplicerad med en koefficient istället för att ha ett fast timpris. Detta görs för att underlätta överföringen av arbetaren till kunden på ett enkelt sätt om kunden önskar det. Genom att låta kunden bestämma lönen innan de hyr in arbetaren säkerställer företaget att arbetstagaren har samma lönegrund som övriga inom företaget. På så vis kan kunden ta över arbetaren utan att behöva göra ändringar för arbetstagaren.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna appliceras på arbetstidsutjämningsersättning (pekkanen), tillägg och lediga vardagar. Om vi fakturerade en fast kostnad skulle kostnaderna för exempelvis övertidsarbete öka betydligt mer för oss jämfört med för de som hyr in arbetaren.

Lediga vardagar faktureras separat eftersom det är kunden som bestämmer när under året arbetaren ska arbeta. För att undvika att kunden betalar för mycket eller för lite beroende på när lediga dagar infaller, har vi valt att fakturera dessa separat. På så sätt betalar kunden den faktiska kostnaden istället för ett genomsnitt.

Jacek Kucharski

Sth-Steel Oy Ab
Det är roligt att jobba på Dobra. Samarbetet går smidigt och enkelt. Medarbetarnas ärenden hanteras professionellt och snabbt. Jag kan varmt rekommendera Dobra som arbetsgivare.

Alexander Lassfolk

Sth-Steel Oy Ab
Dobras service är personlig, så introduktionen av ny personal går väldigt smidigt. Medarbetarna är proffs som kan sitt jobb, så både kommunikation och att göra själva arbetet går smidigt. Om det har behövts tolk har det tagits om hand för Dobra. Vi är mycket nöjda med samarbetet!

Daria Kapusta

Dobra FINLAND
Vi hittar rätt medarbetare till rätt jobb. Vi är alltid med från början av rekryteringsprocessen fram till slutet av anställningsavtalet. Vi erbjuder proffs inom sitt arbetsområde och vi kan lova våra kunder en smidig bemanningsprocess.

FAQ

Kunden kan säga upp avtalet utan uppsägningstid under provperioden. Provperioden är hälften av avtalstiden, men högst 6 månader. Om kunden vill säga upp avtalet efter att provperioden har avslutats, gäller villkoren i det aktuella kollektivavtalet, eller så väntar man tills det tidsbegränsade avtalet löper ut.

Ja, arbetstagaren kan överföras till kundföretaget utan kostnad efter 8 månader. Om arbetstagaren tas över innan detta tidpunkt, debiteras rekryteringskostnaden enligt offerten.

Kunden kan själv välja hur långa avtal de gör med Dobra. Ifall arbetaren som hyrs in kommer från Finland går det fritt att förhandla om avtalstid, men om en arbetare rekryteras från utlandet så brukar vi ha en avtalstid på minst 3 månader. Det betyder ändå inte att man binder sig om arbetaren inte levererar som lovat.

Bemanningsföretaget kan permittera en inhyrd arbetstagare som har en tillsvidareanställning på samma grunder som i andra anställningsförhållanden, om inte bemanningsföretaget kan erbjuda alternativt arbete. En inhyrd arbetstagare med en tidsbunden anställning kan i princip inte permitteras.

Under tiden då arbetaren är inhyrd av kunden är det bemanningsföretaget som fungerar som arbetsgivare, ansvarar för löneutbetalningar och upprätthåller arbetsavtal med mera. Om kunden senare beslutar att ta över arbetaren som sin egen anställd överförs alla dessa ansvarsområden till kunden.

Den stora skillnaden ligger i arbetsansvaret. Kunden och bemanningsföretaget delar ansvaret för att uppfylla arbetsgivarplikterna, men bemanningsföretaget tar hand om de administrativa arbetsgivaråtagandena medan användarföretaget ansvarar för introduktion och arbetsmiljöfrågor. En hyrd arbetstagare bör ha en likvärdig position med företagets egna anställda.