Personaluthyrning, rekrytering och bokföring

Förenklar
företagandet!

Dobra erbjuder tjänster vars uppgift är att underlätta företagarnas arbetsdag.

Företaget startades av grundarnas eget behov av kvalificerad arbetskraft

Dobras grundare har alla en bakgrund som företagare själva. De insåg bristen av kompetent arbetskraft inom metallbranschen och beslutade sig för att starta ett företag som skulle lösa de svårigheter de själva stött på. I början erbjöd Dobra bemanningstjänster, men företaget har utvecklat sin verksamhet och erbjuder numera också bokföringstjänster.

Bekanta dig med våra tjänster

Dobra erbjuder bemannings- och bokföringstjänster och strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för kunden.

Bemanningstjänster kan innebära många olika saker. Våra tjänster inkluderar personaluthyrning, rekrytering, internationell rekrytering och HR-outsourcing. Med hjälp av dessa tjänster vill vi frigöra tid för våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Bokföring handlar om att hålla koll på företagets ekonomi. Vi vill erbjuda våra kunder mer än bara traditionell bokföring. Vi ger rådgivning till våra kunder inom skattefrågor, investeringar, avskrivningar och många andra områden så att de kan fatta rätt beslut för att uppnå bästa möjliga lönsamhet. Dobra har ett starkt samarbete med Monitor ERP. Vi hjälper våra kunder att använda och hitta bra integrationslösningar mellan ERP-moduler och bokföringsdelen av programmet.

Enkelt, snabbt och riskfrit

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för företag att tillfälligt, projektbaserat eller långvarigt få tillgång till den arbetskraft de behöver, särskilt under arbetstoppar eller brådskande perioder. Kunderna behöver inte fundera på administrativa saker som tillkommer då man anställer en person, utan Dobra sköter om löner och uppföljning av kollektivavtal mm.

Frigör mer arbetstid!

Rekryteringstjänster

Rekrytering är ett bra alternativ när man inte vill använda sin egen arbetstid för att söka efter personal. Att granska ansökningar, genomföra intervjuer och kontrollera referenser, samt att följa GDPR-reglerna, kräver mycket arbete. Hos oss på Dobra har vi expertis inom detta och vi har rutiner och system för att göra det så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer än bara bokföring!

Bokföringstjänster

Dobra erbjuder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster både i Monitor ERP programvaran och i andra program. Vi har bred erfarenhet av olika program och samarbetar nära med Monitor ERP för att hålla oss uppdaterade. Dobras team satsar på utmärkt kundservice och ger företag möjlighet att dra nytta av våra revisorers breda kunskap.

Lösa arbetskraftsbrist med internationella experter!

Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är processen där företag söker efter arbetskraft från olika länder för att tillgodose sina speciella behov. Det kan vara nödvändigt på grund av specialkompetens eller brist av arbetskraft. Internationell rekrytering kräver vanligtvis hantering av komplexa invandrings- och visumprocesser, kulturell känslighet och språkkunskaper. Dobra har från början arbetat med olika nationaliteter och hittar experter för olika arbetsuppgifter!

En mer effektiv metod för att hantera HR-ärenden!

HR-Outsourcing

HR-outsourcing är avsedd för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal men som behöver en sådan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få HR-hjälp så att de endast behöver betala för effektiv arbetstid

Kolla in våra kundberättelser

AMADA Automation Europe hyrde en arbetstagare via Dobra när antalet ansökningar minskade för vissa tjänster. "Jag skulle rekommendera företag att prova det! Samarbetet med Dobra har varit en bra erfarenhet, ett fungerande alternativ som vi också kan använda mer i framtiden. Det är ett bra sätt att få hjälp under toppar eller kortare och längre perioder." -Magnus Björkskog
Aktuellt

Sociala media