Cramo i Karleby fick hjälp att växa och hålla koll på sin ekonomi

Vem är du och vad gör ert företag?

Jag heter Lucas Grankulla och jobbar som VD på Ab Tomaskin Oy som för närvarande ansvarar för
verksamheten för Cramo i Karleby. Det är jag som har huvudansvaret, men vi bygger upp företaget
tillsammans med alla andra på företaget. 2019 köpte vi upp företaget Ab Tomaskin Oy som då
ansvarade för verksamheten för Cramo i Jakobstad. Efter två år i Jakobstad kom ett erbjudande att
ta över verksamheten för Cramo i Karleby. Vi nappade på erbjudandet men arbetsbördan blev
snabbt för stor. Då valde vi att sälja verksamheten i Jakobstad för att satsa mer i Karleby, där vi såg
en växande marknad. Själv har jag tagit en total vändning i karriären, jag har arbetade tidigare i
andra branscher men har ett stort intresse för den här verksamheten.

Hur har Dobra hjälpt er?

Jag har själv ingen erfarenhet av bokföring, därför har det varit skönt att ha experter man kan
kontakta även då det gäller enkla saker. Det är många saker man bör hålla koll på men vi har bra
bokförare. Jag har lätt med att lära mig använda nya datorprogram, så att använda det program vi
nu använder är lätt och Dobra hjälper till om man vill göra inställningar eller om det är något jag
inte förstår. När det gäller att få ut data ur programmet brukar det ta endast en dag att få in
månadsrapporten från Dobra efter att alla siffror är inne i systemet. Det har varit mycket bra för att
hålla koll på lönsamheten för företaget snabbt efter månadens slut. Det som också varit en lättnad
är att jag fått ställa frågor angående vilka lagar och regler som gäller för olika saker. Det har varit
en lättnad för mig för att inte behöva tänka på sådana saker och jag har kunnat förlita mig på att
allt sköts som det skall.

Hur var det att byta till Dobra?

Bytet till Dobra var mycket enkelt. Jag gav inloggningsuppgifter åt dem, och så fortsatte de där våra
tidigare bokförare slutade. Hela processen har varit mycket enkelt och är det fortfarande, vilket är
något jag uppskattar mycket. Hos Dobra har vi haft samma kontaktperson sedan start, medan man
på många andra ställen kan ha flera bokförare på ett år. Jag förstår att det fungerar bättre i ett litet
företag, men tycker att Dobra planerat bra så att kunden får bästa möjliga service. Hittills har jag
bara positiva upplevelser av Dobra.

Hur har kommunikationen med Dobra varit?

Jag tycker kommunikationen med Dobra varit mycket bra. Om jag inte fått svar direkt har de kollat
upp saken och meddelat oss senare. De har också informerat mig och gett råd i god tid om
ändringar borde göras i bokföringen eller verksamheten. Det kan bland annat gälla saker som lönar
sig att göra för att vi skall göra bästa möjliga resultat. Ett bra exempel på hur Dobra kontaktat oss
av eget initiativ är om vi avvikit från det budgeterade resultatet i början av året. Då har Dobra
meddelat oss i god tid att vi bör justera förskottsinnehållningen så att vi inte får en restskatt i slutet
av året. De har också meddelat oss när det lönat sig att göra investeringar med mera. Det har varit
mycket skönt så att jag kunnat fokusera på andra arbetsuppgifter istället.

Hur har det varit att samarbeta med Dobra?

Det har varit skönt att ha någon att diskutera saker med. Många gånger är man ensam i sin roll som
chef i ett litet företag, där har Dobra haft en viktig roll så man haft någon att fundera med så man
fått synvinklar på saker från annat perspektiv. Det är såklart jag som bär det slutgiltiga ansvaret
som chef, men det är ändå viktigt att få idéer och fundera kring olika saker med någon annan än sig
själv.

Jag är inte i behov av att mötas direkt ansikte mot ansikte. Därför har vi inte heller hållit så många
möten på plats, däremot har vi hållit teams och telefonsamtal kontinuerligt. Det tycker jag varit
smidigt eftersom det fungerat bra och vi sparat tid genom att inte behöva åka någonstans.

När bokföraren varit på semester så har vi fått infon i god tid när vår kontaktperson skall vara ledig
och vem som är kontaktperson så länge. Själv tycker jag att det är viktigt att alla får ledigt, så bara
kommunikationen sker tydligt och i god tid är det inget problem, vilket Dobra också skött mycket
bra.

Om inget förändras kommer vi vara mycket nöjda kunder i framtiden, vi kan varmt rekommendera
Dobra