JRT Bygg fick branschkunskap från sina bokförare

Vem är du och vad gör ert företag?

Jag heter Tommy Tupeli och har varit med i JRT Bygg sedan företagets start. Jag jobbar som VD samt
har hand om försäljning och övriga administrativa uppgifter. JRT Bygg är som namnet säger ett
byggföretag, som hittills jobbat mycket med industrihallar och större bostadshus. Vi är nu 6 arbetare
på JRT bygg, och många har varit med sedan start. Mycket har ändrats i företaget sedan det
startades, och inom bokföringen så sköts nu allt elektroniskt.

Hur ser er bokföring ut idag i jämförelse med tidigare?

Då vi var ett mindre företag skötte vi bokföringen på pappers, men nu allt elektroniskt. I efterhand
ser jag att han skulle ha kunnat tagit i bruk elektronisk bokföring tidigare, oavsett fast det tar resurser
att lär sig hur allt går, men i längden sparar man in tiden. Viktigaste att den tid man sparar, täcker
kostnader för programmet. Jag tyckte det var lätt att lära sig att använda det program som de
använder sig av.

I dagens läge sparar vi mycket tid med att ha ett elektroniskt system för att hålla reda på vår
verksamhet. För att få mest ut av elektronisk bokföring behöver man först själv veta vad man vill få ut
för data. Därefter behöver man ta reda på hur man kan få ut den data som önskas. I det skedet har
Dobra varit till hjälp och förklarat möjligheterna att få ut data i bokföringssystemet enligt det behov
vi haft. Till sist behöver man ha uppföljning så man kan se om ett projekt gått som tänkt. Här har
också Dobra varit till hjälp och fungerat som en ekonomisk rådgivare och förklarat siffror för oss. Om
man funderar på frågor, så är det mycket snabbt och enkelt att söka reda på saker i ett elektroniskt
system än att ha allt i mappar.

Hur ser du på kommunikation med din bokförare?

Hittills har kommunikationen varit mycket bra. Bara vi ställer rätt frågor så har vi nog fått svar på
dem. Har vi inte fått svar direkt, så har någon från Dobra kollat upp det och kontaktat oss när de har
svaret. Hos Dobra har de också av eget initiativ kontaktat oss när de märkta att något ser ut att skena
iväg åt fel håll eller om något rekommenderas att ändras i god tid, vilket vi uppskattat mycket.

Jag tycker om rak kommunikation, vilket Dobra är bra på. Jag tycker också om att Dobra fungerat
lokalt. Vid behov tar de mot kundbesök, och kan även komma ut till kunden om kunden själv önskar. I
vissa fall kunde det vara bra med kontinuitet med mötena, men jag har tyckt att det fungerat mycket
bra att man gjort det vid behov för vår del. Fastän Dobra är ett växande företag har de kunnat hålla
en personlig kundbetjäningen på en bra nivå.

Angående branschspecifika frågor har Dobra hjälpt oss mycket. Vi bygger mycket i fastighets- och
bostadsbolags form. Då är det mycket regler och lagar inom skatten som man bör ha koll på. Dobra
har kunnat ge oss råd om hur vi skall göra detta rätt och enligt lag, men också hur vi skall tänka för att
spara mest pengar. Dobra har rett ut saker med skatteverket om det behövts. Det är mycket
behändigt och enkelt att ha en bokförare och rådgivare som samma person.

Hur var det att byta till Dobra?

Före vi gick över till Dobra använde vi samma program som vi använder i nu, och enligt mig var bytet
till Dobra mycket enkelt. Vi gav Dobra våra inloggningsuppgifter till vårt system och de fortsatte där
de andra slutade. Visst är det lite arbete då mycket info finns i den tidigare bokförarens minne och
vissa saker kommunicerats muntligt, men sådana saker kan också hända internt hos många bolag då
kontaktpersoner byts hit och dit. Hos Dobra har vi haft samma kontaktperson sedan början, och det
har vi varit mycket nöjda med.

Viktigaste i val av bokförare är man får ut det man betalar för. Servicen är den viktigaste faktorn, bara
priset är på en bra nivå. Det är svårt att få bra service med billigaste pris, men jag tycker Dobra har
väldigt bra service och till ett bra pris. Visst kan man få billigare pris eller bra service på andra ställen,
men Dobra har verkligen lyckats bra med att kombinera dessa två.

Vad tycker ni om prissättningen?

Hos Dobra har vi uppskattat att de erbjudit oss en fast kostnad. Vi förstår att kostnaderna kan variera
enligt arbetsmängd, men vi tycker om systemet att ha ett fast pris så länge det går utan
överrasknings kostnaderna. Vi har fast kostnad tills vidare, och om någon av parterna märker att
företaget växt så priserna inte håller längre, så har vi tagit en ny diskussion och fått nytt fast pris tills
vidare. Vi vet på detta sätt, vad vi kommer betala nästa månad. Jag tycker inte om sättet många
andra jobbar på med att fakturera extra för telefonsamtal med mera.

Jag kan rekommendera andra att använda Dobra, och vi är mycket nöjda än så länge!