Internationell rekrytering

Lös arbetskraftsbristen
med internationella experter!

Internationell rekrytering

Lös arbetskraftsbristen med internationella experter!

Rekrytering av internationella experter blir allt mer aktuellt varje år när den inhemska arbetskraften i Finland inte räcker till. Varje företag måste överväga om den nödvändiga arbetskraften finns tillgänglig i Finland eller om man måste konkurrera med andra företag och höja löner. Om ni väljer internationell rekrytering öppnas en helt ny värld av experter för er. Det medför dock vissa utmaningar, som att arbetstagarna måste registreras hos Migri, magistraten och skattemyndigheten beroende på hur länge de kommer att vistas i Finland. Det finns många olika regler, och att följa dem är inte enkelt. På Dobra arbetar vi dagligen
med dessa frågor och har processer för när och hur arbetstagarna måste registreras korrekt och hur vi får arbetstagarna till Finland så snabbt som möjligt.

Internationell rekrytering

Hur kan Dobra hjälpa?

Registreringen hos finska myndigheter går ganska smidigt, så länge man vet vilka dokument som ska lämnas in och i vilket skede. På Dobra har vi effektiviserat processen, så vi vet direkt vilka dokument olika myndigheter behöver, vilket gör att vi snabbt och enkelt kan skaffa de tillstånd som arbetstagarna behöver för att arbeta och bo i Finland.

Mer information finns på:

Enkelt, snabbt och riskfrit

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för företag att tillfälligt, projektbaserat eller långvarigt få tillgång till den arbetskraft de behöver, särskilt under arbetstoppar eller brådskande perioder. Kunderna behöver inte fundera på administrativa saker som tillkommer då man anställer en person, utan Dobra sköter om löner och uppföljning av kollektivavtal mm.

Frigör mer arbetstid!

Rekryteringstjänster

Rekrytering är ett bra alternativ när man inte vill använda sin egen arbetstid för att söka efter personal. Att granska ansökningar, genomföra intervjuer och kontrollera referenser, samt att följa GDPR-reglerna, kräver mycket arbete. Hos oss på Dobra har vi expertis inom detta och vi har rutiner och system för att göra det så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer än bara bokföring!

Bokföringstjänster

Dobra erbjuder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster både i Monitor ERP programvaran och i andra program. Vi har bred erfarenhet av olika program och samarbetar nära med Monitor ERP för att hålla oss uppdaterade. Dobras team satsar på utmärkt kundservice och ger företag möjlighet att dra nytta av våra revisorers breda kunskap.

Lösa arbetskraftsbrist med internationella experter!

Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är processen där företag söker efter arbetskraft från olika länder för att tillgodose sina speciella behov. Det kan vara nödvändigt på grund av specialkompetens eller brist av arbetskraft. Internationell rekrytering kräver vanligtvis hantering av komplexa invandrings- och visumprocesser, kulturell känslighet och språkkunskaper. Dobra har från början arbetat med olika nationaliteter och hittar experter för olika arbetsuppgifter!

En mer effektiv metod för att hantera HR-ärenden!

HR-Outsourcing

HR-outsourcing är avsedd för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal men som behöver en sådan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få HR-hjälp så att de endast behöver betala för effektiv arbetstid

Referenser

Kolla in våra kundberättelser

AMADA Automation Europe hyrde en arbetstagare via Dobra när antalet ansökningar minskade för vissa tjänster. "Jag skulle rekommendera företag att prova det! Samarbetet med Dobra har varit en bra erfarenhet, ett fungerande alternativ som vi också kan använda mer i framtiden. Det är ett bra sätt att få hjälp under toppar eller kortare och längre perioder." -Magnus Björkskog
Referenser

FAQ

Om en kund hyr en arbetstagare från oss kan kunden säga upp avtalet utan uppsägningstid under provanställningen. Provanställningen är hälften av avtalstiden, men högst 6 månader. Om en kund vill säga upp avtalet efter det att provanställningen har löpt ut, gäller villkoren i det tillämpliga kollektivavtalet, eller så väntar man tills det tidsbegränsade avtalet löper ut. Om en kund vill att vi rekryterar direkt åt dem måste de själva se till att det finns ett avsnitt om provanställning i arbetsavtalet med arbetstagaren.

Vi letar efter arbetstagare enligt kundens behov och i de länder där vi har tillräckligt med kontakter för att kunna genomföra en professionell rekrytering. För närvarande kan vi hantera rekryteringar inom Europa utan problem och även stora delar av Asien. Inom EU är processen mycket snabb för att få en arbetstagare hit. Då
hinner vi få in alla dokument innan arbetstagaren hinner till Finland. Om vi letar utanför EU tar processen mycket längre tid, eftersom vi behöver tillstånd från Migriförvaltningen. Tiden för processen varierar mellan 1-6 månader beroende på Migris arbetskapacitet.