Personaluthyrning

Lätt,
snabbt och
riskfri

Personaluthyrning

Minska risken och möt arbetskraftsbehoven

Personaluthyrning är en tjänst där ett bemanningsföretag letar och anställer en arbetstagare enligt kundens behov och hyr ut personen till kundföretaget för en kortare eller längre tid. På detta sätt får kunden snabbt arbetskraft och binder sig inte till något annat än det avtal som ingås mellan bemanningsföretaget och kundföretaget.

Personaluthyrning

Varför inhyrd arbetskraft?

Personaluthyrning

När är det lönsamt att använda hyrpersonal?

Vilken typ av anställda kan vi hitta?

Fråga mer så hittar vi
tillsammans en lösning.

Personaluthyrning

Hur hittar vi arbetstagare?

Process

1. Uppstartsmöte och behovsanalys
2. Sökning
3. Urval av sökande
4. Presentation av lovande kandidater
5. Kunden väljer
6. Kunden hyr arbetaren

Jacek Kucharski

STH Steel
Det är roligt att jobba på Dobra. Samarbetet går smidigt och enkelt. Medarbetarnas ärenden hanteras professionellt och snabbt. Jag kan varmt rekommendera Dobra som arbetsgivare.

Alexander Lassfolk

STH Steel
Dobras service är personlig, så introduktionen av ny personal går väldigt smidigt. Medarbetarna är proffs som kan sitt jobb, så både kommunikation och att göra själva arbetet går smidigt. Om det har behövts tolk har det tagits om hand för Dobra. Vi är mycket nöjda med samarbetet!

Daria Kapusta

Dobra Finland
Vi hittar rätt medarbetare till rätt jobb. Vi är alltid med från början av rekryteringsprocessen fram till slutet av anställningsavtalet. Vi erbjuder proffs inom sitt arbetsområde och vi kan lova våra kunder en smidig bemanningsprocess.

”Personaluthyrning passar dina behov, speciellt om behovet av personal varierar. Ett lämpligt tillfälle att anställa arbetskraft kan till exempel vara behov av vikarier under högsäsong eller en organisationsförändring. Dobra erbjuder stöd och fungerar som en länk mellan arbetsgivare och medarbetare under hela processen. Att anställa personal genom Dobra är enkelt, snabbt och riskfritt för kundföretaget.”

Daria Kapusta, rekryteringsansvarig

Enkelt, snabbt och riskfrit

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för företag att tillfälligt, projektbaserat eller långvarigt få tillgång till den arbetskraft de behöver, särskilt under arbetstoppar eller brådskande perioder. Kunderna behöver inte fundera på administrativa saker som tillkommer då man anställer en person, utan Dobra sköter om löner och uppföljning av kollektivavtal mm.

Frigör mer arbetstid!

Rekryteringstjänster

Rekrytering är ett bra alternativ när man inte vill använda sin egen arbetstid för att söka efter personal. Att granska ansökningar, genomföra intervjuer och kontrollera referenser, samt att följa GDPR-reglerna, kräver mycket arbete. Hos oss på Dobra har vi expertis inom detta och vi har rutiner och system för att göra det så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer än bara bokföring!

Bokföringstjänster

Dobra erbjuder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster både i Monitor ERP programvaran och i andra program. Vi har bred erfarenhet av olika program och samarbetar nära med Monitor ERP för att hålla oss uppdaterade. Dobras team satsar på utmärkt kundservice och ger företag möjlighet att dra nytta av våra revisorers breda kunskap.

Lösa arbetskraftsbrist med internationella experter!

Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är processen där företag söker efter arbetskraft från olika länder för att tillgodose sina speciella behov. Det kan vara nödvändigt på grund av specialkompetens eller brist av arbetskraft. Internationell rekrytering kräver vanligtvis hantering av komplexa invandrings- och visumprocesser, kulturell känslighet och språkkunskaper. Dobra har från början arbetat med olika nationaliteter och hittar experter för olika arbetsuppgifter!

En mer effektiv metod för att hantera HR-ärenden!

HR-Outsourcing

HR-outsourcing är avsedd för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal men som behöver en sådan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få HR-hjälp så att de endast behöver betala för effektiv arbetstid

Referenser

Kolla in våra kundberättelser

AMADA Automation Europe hyrde en arbetstagare via Dobra när antalet ansökningar minskade för vissa tjänster. "Jag skulle rekommendera företag att prova det! Samarbetet med Dobra har varit en bra erfarenhet, ett fungerande alternativ som vi också kan använda mer i framtiden. Det är ett bra sätt att få hjälp under toppar eller kortare och längre perioder." -Magnus Björkskog
Referenser

FAQ

Kunden kan säga upp avtalet utan uppsägningstid under provperioden. Provperioden är hälften av avtalstiden, men högst 6 månader. Om kunden vill säga upp avtalet efter att provperioden har avslutats, gäller villkoren i det aktuella kollektivavtalet, eller så väntar man tills det tidsbegränsade avtalet löper ut.

Ja, arbetstagaren kan överföras till kundföretaget utan kostnad efter 8 månader. Om arbetstagaren tas över innan detta tidpunkt, debiteras rekryteringskostnaden enligt offerten.

Namn(Obligatoriskt)
Välj den eller de tjänster du behöver(Obligatoriskt)