Rekrytering

Frigör
mer
arbetstid!

Rekrytering

Frigör mer arbetstid!

Rekrytering är svårt och kräver mycket arbete. Först kartläggs hur man lockar sökande och vilka kanaler som är bra beroende på arbetsuppgiften. Sedan måste ansökningar samlas in systematiskt och enligt GDPR-reglerna. Slutligen är det viktigt att se till att alla sökande behandlas väl, oavsett om svaret är positivt eller negativt. Allt detta är svårt om du inte gör det dagligen och saknar program och struktur för att göra det. Genom att outsourca rekryteringen till oss kan du använda de program vi använder och se till att alla sökande behandlas korrekt. Samtidigt frigör du mycket arbetstid som du kan använda för att öka försäljningen och växa ditt företag.

Rekryteringstjänster

Varför bör rekrytering outsourcas?

Rekryteringstjänster

När bör rekrytering outsourcas?

Vilken typ av anställda kan vi hitta?

Fråga mer så hittar vi
tillsammans en lösning

Process

1. Uppstartsmöte och behovsanalys
2. Sökning
3. Urval av ansökande
4. Presentation av lovande kandidater
5. Kunden väljer
6. Lämplighetstest
7. Du har en ny stjärna i ditt team

Bekanta dig med våra tjänster

Dobra erbjuder bemannings- och bokföringstjänster och strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för kunden.

Bemanningstjänster kan innebära många olika saker. Våra tjänster inkluderar personaluthyrning, rekrytering, internationell rekrytering och HR-outsourcing. Med hjälp av dessa tjänster vill vi frigöra tid för våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Bokföring handlar om att hålla koll på företagets ekonomi. Vi vill erbjuda våra kunder mer än bara traditionell bokföring. Vi ger rådgivning till våra kunder inom skattefrågor, investeringar, avskrivningar och många andra områden så att de kan fatta rätt beslut för att uppnå bästa möjliga lönsamhet. Dobra har ett starkt samarbete med Monitor ERP. Vi hjälper våra kunder att använda och hitta bra integrationslösningar mellan ERP-moduler och bokföringsdelen av programmet.

Enkelt, snabbt och riskfrit

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för företag att tillfälligt, projektbaserat eller långvarigt få tillgång till den arbetskraft de behöver, särskilt under arbetstoppar eller brådskande perioder. Kunderna behöver inte fundera på administrativa saker som tillkommer då man anställer en person, utan Dobra sköter om löner och uppföljning av kollektivavtal mm.

Frigör mer arbetstid!

Rekryteringstjänster

Rekrytering är ett bra alternativ när man inte vill använda sin egen arbetstid för att söka efter personal. Att granska ansökningar, genomföra intervjuer och kontrollera referenser, samt att följa GDPR-reglerna, kräver mycket arbete. Hos oss på Dobra har vi expertis inom detta och vi har rutiner och system för att göra det så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer än bara bokföring!

Bokföringstjänster

Dobra erbjuder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster både i Monitor ERP programvaran och i andra program. Vi har bred erfarenhet av olika program och samarbetar nära med Monitor ERP för att hålla oss uppdaterade. Dobras team satsar på utmärkt kundservice och ger företag möjlighet att dra nytta av våra revisorers breda kunskap.

Lösa arbetskraftsbrist med internationella experter!

Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är processen där företag söker efter arbetskraft från olika länder för att tillgodose sina speciella behov. Det kan vara nödvändigt på grund av specialkompetens eller brist av arbetskraft. Internationell rekrytering kräver vanligtvis hantering av komplexa invandrings- och visumprocesser, kulturell känslighet och språkkunskaper. Dobra har från början arbetat med olika nationaliteter och hittar experter för olika arbetsuppgifter!

En mer effektiv metod för att hantera HR-ärenden!

HR-Outsourcing

HR-outsourcing är avsedd för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal men som behöver en sådan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få HR-hjälp så att de endast behöver betala för effektiv arbetstid

Referenser

Kolla in våra kundberättelser

AMADA Automation Europe hyrde en arbetstagare via Dobra när antalet ansökningar minskade för vissa tjänster. "Jag skulle rekommendera företag att prova det! Samarbetet med Dobra har varit en bra erfarenhet, ett fungerande alternativ som vi också kan använda mer i framtiden. Det är ett bra sätt att få hjälp under toppar eller kortare och längre perioder." -Magnus Björkskog
Referenser

FAQ

Vid starten av vårt samarbete fastställer vi en tidsram för hur länge vi letar efter kandidater. Om vi inte hittar någon inom den tiden förlänger vi tiden utan extra kostnad. Om vi fortfarande inte hittar någon återbetalas den förskottsbetalning som kunden har gjort, och ingen fakturering sker. Vårt mål är att vara 100 % pålitliga.

I början av samarbetet betalar kunden 50% av priset, och resterande 50% betalas när arbetstagaren börjar. Vi förhindrar inte kunden från att självständigt söka kandidater samtidigt, men om de anställer någon på egen hand återbetalas inte förskottsbetalningen, och vi fakturerar inte den återstående delen. Om kunden anställer en kandidat som vi har presenterat för dem, eftersom kandidaten har ansökt direkt till dem, fakturerar vi hela summan eftersom vi ser det som vår kandidat

Namn(Obligatoriskt)
Välj den eller de tjänster du behöver(Obligatoriskt)