Monitor ERP

ERP &
Kirjanpito

Monitor ERP

Mitä on Monitor ERP?

Monitor ERP on, kuten nimestä voi päätellä, periaatteessa ERP-järjestelmä, joka on suunniteltu valmistaville yrityksille. Monitor ERP on luonut järjestelmän, jossa suurin osa valmistavan yrityksen tarvitsemista toiminnoista on yhdessä järjestelmässä, mikä tekee siitä suositun tällaisten yritysten keskuudessa.

Monitor ERP: ssä olevat moduulit ovat tutanto, osto, myynti, varasto, työajanseuranta ja laskenta. Kirjanpito suoraan Monitor ERP: ssä tarjoaa käyttäjille useita etuja. Esimerkiksi on mahdollista seurata projektikustannuksia ja muita taloudellisia näkökohtia tarkemmin. Tämä vähentää virheiden riskiä ja tarjoaa tehokkaamman ja läpinäkyvämmän prosessin yrityksen talouden hallinnassa. Lisäksi moduulien integroiminen on sujuvampaa, jotta käyttäjät saavat reaaliaikaisesti tarvitsemansa tiedot, mikä antaa paremman kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Monitor ERP

Palkat ja työajanseuranta

Monitor ERP:ssä ei tällä hetkellä ole palkanlaskentamoduulia. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy käyttää toista ohjelmaa monitor ERP-asiakkaiden palkanmaksuun. Olemme ratkaisseet tämän tarjoamalla asiakkaillemme Netvisorin, jossa asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään itse ohjelman kanssa, ainoastaan pieni lisämaksu palkkaohjelmasta lisätään laskuumme. Jos asiakkaalla on oma ohjelma, jota he haluavat käyttää palkanmaksuun, se on myös mahdollista.

Voit itse valita, leimaatko työtunnit Monitor ERP:ssä vai Netvisorissa. Molemmilla ohjelmilla on omat etunsa ja haittansa. Monitor ERP:ssä työaikojen leimaaminen mahdollistaa projektikustannusten helpomman seurannan ja tunnit voidaan integroida muiden moduulien kanssa, kun taas Netvisorissa tunnit ovat valmiina ohjelmassa, jossa ne maksetaan. Helpottaaksemme Monitor ERP:n työaikaleimaamisen käyttöä olemme kehittäneet joukon käytännöllisiä järjestelmiä, joiden avulla voimme siirtää tunnit helposti Monitor ERP:stä Netvisoriin ilman manuaalista työtä tai kalliita kolmannen osapuolen ratkaisuja. Kun palkat on maksettu, siirrämme yhtä sujuvasti palkkavahvistukset Monitor ERP:stä Netvisoriin.

Monitor ERP

Etätyö Monitor ERP:ssä

Tällä hetkellä Monitor ERP ei ole käytettävissä selainpohjaisena järjestelmänä. Tämä tarkoittaa, että teoriassa meidän on oltava paikan päällä asiakkaan luona suorittaaksemme kirjanpitoa. Tämä ei kuitenkaan ole käytännöllistä meidän Monitor-asiakkaidemme määrällä, joten sen sijaan käytämme ”remote desktop” -ratkaisuja yhteyden muodostamiseen asiakkaaseen. Jotta voimme tavoittaa asiakkaan siellä missä he ovat, heidän on joko:

1. Oltava ulkoinen palvelin, johon voimme muodostaa yhteyden.

2. Oltava tietokone, jota käytetään ainoastaan meidän yhteyden muodostamiseen.

Vaihtoehdon 1 etuna on, että se toimii erittäin sujuvasti ja suurille yrityksille se on myös turvallisuuskysymys. Vaihtoehdon 2 etuna taas on, että se on huomattavasti halvempaa kuin oman palvelimen hankkiminen. Tarvitset vain tietokoneen. Jos teillä on oma IT-yhteyshenkilö, voitte kysyä heiltä, mitä tämä maksaisi ja mitä vaihtoehtoa he suosittelevat juuri teille. Jos teillä ei ole omaa yhteyshenkilöä tai haluatte kuulla, miten muut yritykset ovat toimineet, voitte soittaa meille ja kysyä neuvoa.

Monitor ERP

Pankki-integraatio

Monitor ERP:llä ei ole tällä hetkellä omaa integraatiomahdollisuutta pankkien kanssa. Tämä tarkoittaa, että kun me kirjanpitoyrityksenä maksamme esimerkiksi ostolaskuja tai palkkoja, meidän täytyy manuaalisesti ladata tiedosto Monitorista, jonka sitten lataamme pankkiin ja käytämme maksujen perustana. Tämä edellyttää, että asiakas antaa meille pääsyn heidän pankkiinsa.

Monitorilla on oma pankki-integraatio tulossa, mutta sen julkaisuaikataulu on vielä epäselvä. Koska asiakkaat eivät yleensä halua antaa ulkopuolisille käyttäjille pääsyä pankkiinsa, voimme ratkaista pankki-integraation kolmannen osapuolen ratkaisulla. Integraatio maksaa noin 20–50 € kuukaudessa, ja sen avulla voimme suorittaa kaikki maksut suoraan Monitorissa ilman, että tarvitsemme pääsyä asiakkaan pankkiin.

Tämän toimimiseksi tarvitaan pankkivaltakirja ja sopimus kolmannen osapuolen ratkaisun tarjoajan kanssa. Autamme tietenkin koko prosessissa, joten teidän tarvitsee vain allekirjoittaa valtakirja.

Monitor ERP:n moduulit

Kysy lisää, niin löydämme
yhdessä ratkaisun

UKK

Jos asiakas jo hoitaa kirjanpitoaan Monitor ERP:ssä ja vaihtaa meidän palveluumme, tarvitsemme vain luoda pääsyn asiakkaan palvelimelle / tietokoneelle.

Jos asiakas ottaa meihin yhteyttä eikä hänellä ole aiempaa kirjanpitoa Monitor ERP:ssä, meidän on luotava etäyhteysratkaisun lisäksi siirrettävä aiemmat kirjanpidon tiedot Monitor ERP:hen. Yleensä siirretään vuoden tiedot Monitor ERP:hen, ja loput tiedot säilytetään erillisessä paikassa. Jos asiakas haluaa, voimme siirtää Monitor ERP:hen myös useamman vuoden tiedot, jotta he näkevät pidemmän historian vertailua varten, mutta tämä vie enemmän aikaa. Huolehdimme itse siirtoprosessista, ja meillä on suora yhteys Monitor ERP:hen, jos ilmenee ongelmia. Asiakkaan ei siis tarvitse osallistua itse työhön enempää kuin antaa tiedot aiemmista vuosista. Asiakkaan on kuitenkin varauduttava siihen, että kaiken siirtämiseen kuluu noin kuukausi. Työ itsessään ei vie niin kauan, mutta odotamme paljon tietojen saamista muualta.

Periaatteessa kaikki kirjanpito voidaan hoitaa Monitor ERP:n kautta, ainoa asia, joka ei tällä hetkellä ole saatavilla, on palkanlaskentamoduuli.

Tämä kysymys on vaikea vastata suoraan, se riippuu tapauskohtaisesti. Monitor ERP käyttää Maventaa, joten jos käytät jo Maventaa, todennäköisesti se on mahdollista. Ota yhteyttä meihin, niin selvitetään asia yksilöllisesti sinun tapauksessasi.