Solving sai apua ulkomaisilta vuokratyöntekijöiltä työvoimapulan ratkaisemiseksi

Kuka olet ja mitä yrityksesi tekee?
Nimeni on Dick Edström, ja työskentelen tuotantopäällikkönä Solvingilla. Olen ollut Solvingilla 30
vuotta ja aloitin jo opiskeluaikana. Olen työskennellyt eri tehtävissä yrityksessä, alkaen
tuotantolinjalta aina suunnittelijaksi, projektijohtajaksi ja nyt tuotantopäälliköksi. Vuosien varrella
organisaatio on kasvanut merkittävästi, ja meillä on nyt systemaattisempi ja strukturoineempi
työskentelytapa. Teknologisesti kehitys on ollut vielä suurempaa. Aikaisemmin valmistimme
enemmän manuaalisia ratkaisuja, mutta nyt automaation taso on huomattavasti enemmän, samoin
kuin standardit ovat nousseet.

Solving on yritys, joka erikoistuu raskaan kuorman käsittelyjärjestelmien suunnitteluun ja
valmistukseen. Yritys tarjoaa valikoiman tuotteita yksinkertaisista manuaalisista laitteista korkean
teknologian automatisoituihin käsittelyjärjestelmiin, jotka hyödyntävät sekä ilmalaattoja että pyöriä.
Solving on onnistuneesti luonut käsittelyjärjestelmiä monimutkaisimpiin ja haastavimpiin sovelluksiin
eri teollisuudenaloilla ympäri maailmaa. Heidän materiaalinkäsittelyjärjestelmänsä voidaan
räätälöidä lähes minkä tahansa tyyppiselle kuormalle, oli kyse sitten koosta, painosta tai
käsittelytiheydestä. Solving on toiminut yli 40 vuotta ja on tänään alan johtava toimija. Heidän
tuotteitaan on yli 60 maassa yli 20 eri teollisuudenalalla.

Miten rekrytointiprosessi on sujunut teille?

Aiemmin käytimme pääasiassa perinteisiä menetelmiä, kuten sanomalehtimainoksia rekrytoinnissa,
mutta nykyään rekrytoimme pääasiassa sosiaalisen median kautta. Viime aikoina on ollut
haastavampaa löytää sekä tuotantohenkilöstöä että insinöörejä. Yleisesti ottaen olemme kuitenkin
onnistuneet rekrytoimaan henkilöstöä hyvin, ja jatkamme myös oman henkilöstön rekrytointia
samalla kun täydennämme työvoimaa vuokratyövoimalla.
Tuotteemme vaativat tiettyä osaamista, mikä tekee sopivien työntekijöiden löytämisestä osittain
vaikeampaa. Emme kuitenkaan odota, että palkkaamamme henkilöt tietävät kaiken
sataprosenttisesti, vaan koulutamme heidät käyttämään järjestelmiämme. Työntekijämme pysyvät
usein pitkään, mikä on meille vahvistus siitä, että he viihtyvät meillä. Olemme kiitollisia siitä, koska
perehdytysprosessi on melko pitkä. Viime aikoina olemme myös panostaneet paikallisen
tunnettuuden lisäämiseen rekrytointitarpeidemme vuoksi, vaikka suurin osa asiakkaistamme onkin
muualla.

Miten on ollut vuokratyöntekijän palkkaaminen Dobran kautta?

Ulkomaisen työntekijän vuokraaminen on vaatinut tiettyjen dokumenttien kääntämistä englanniksi,
mikä on vaatinut hieman työtä, mutta nyt meillä on ne valmiina mahdollisia tulevia tarpeita varten,
emmekä ole rajoittuneet vain ruotsin ja suomen kieleen. Arvostamme sitä, ettemme ole joutuneet
miettimään asumisjärjestelyjä, ulkomaisten työntekijöiden rekisteröintiä tai työterveyshuoltoa, koska
meillä ei olisi ollut resursseja siihen itse. Nyt meidän tarvitsee vain tilata työvoimaa, ja Dobra
huolehtii siitä, että työntekijä saa kaikki tarvittavat luvat ja paperit työskentelyyn Suomessa, ja
voimme luottaa siihen, että kaikki hoidetaan asianmukaisesti. Meidän ei myöskään tarvitse huolehtia
palkanmaksusta tai ottaa riskiä palkkaamalla henkilöä, joka ei täytä luvattuja odotuksia.

Mikä vaikutus ulkoisella työvoimalla on ollut tuottavuuteenne ja kannattavuuteenne?

Emme ole suoraan mitanneet sitä. Mutta kaikki vuokratyöntekijät ovat olleet oikealla asenteella ja
lähestymistavalla, mikä on tärkeää. Ajatuksena vuokratyövoimalla on täyttää tuotannon
huippukohdat taloudellisesti kannattavaksi, mutta olemme huomanneet, että se on ollut kannattavaa
myös pidemmissä työsuhteissa, kun emme ole itse onnistuneet löytämään työntekijöitä. Myös muut
tekijät, kuten suunnittelu ja materiaalihankinta, vaikuttavat tuottavuuteen.
Asetamme tavoitteita, ja yksilön on löydettävä oma tapansa saavuttaa ne. Siksi on tärkeää, että
löydämme työntekijöitä, jotka ottavat itse aloitteen suunnitellessaan työskentelytapojaan ilman että
laatu kärsii, koska laatu on meille erittäin tärkeää. Pieni ongelma tuotannossa voi muuttua suureksi ja
kalliiksi ongelmaksi, kun tuote on toimitettu asiakkaalle. Mielestämme Dobra on onnistunut
löytämään työntekijän, joka täyttää asettamamme laatuvaatimukset työntekijöillemme.

Kuinka hyvin Dobra on onnistunut rekrytoinnissa?

Mielestäni Dobra oli nopea löytämään useita ehdokkaita, ja he pääsivät melko nopeasti selville siitä,
millaista osaamista etsimme. He perehtyivät varhaisessa vaiheessa siihen, mitä tämänkaltaiselta
työntekijältä vaaditaan, vaikka kyseessä oli Dobralle uusi työntekijätyyppi. Meillä oli esimerkiksi yksi
työntekijä rekrytointiprosessissa, joka oli jo hyväksytty, mutta joka lopulta ei tullutkaan valituksi.
Ymmärrän, että tällaisia asioita tapahtuu, vaikka se olikin ikävää hetkellisesti. Dobra löysi nopeasti
korvaajan, ja olemme erittäin tyytyväisiä henkilöön, jonka lopulta saimme.

Miten mielestäsi viestintä on sujunut?

Mielestäni viestintä on sujunut erittäin hyvin. Olemme saaneet vastauksia kysymyksiimme, kun
olemme joutuneet pohtimaan jotain, ja olemme pitäneet yhteyttä tarpeen mukaan. On tärkeää, että
viestintä on avointa, ja siinä mielestäni Dobra on onnistunut. He ovat myös välittäneet meille ikäviä
asioita suoraan ja pitäneet meidät tietoisina tapahtumista.