”Suosittelisin yrityksiä kokeilemaan!”

Kuka olet ja mitä yrityksesi tekee?

Olen Magnus Björkskog, ja aloitin työskentelyn AMADA Automation Europessa, eli AAE:ssa,
sähköasentajana vuonna 1998. Sen jälkeen olen toiminut eri tehtävissä, pisimmän ajan
työnjohtajana 15 vuoden ajan. Lokakuusta 2022 lähtien olen työskennellyt henkilöstöosastolla,
johon kuuluu muun muassa osaamisen kehittäminen, rekrytointi ja koulutus. AAE:n aikana kasvu
on ollut tasaisesti kasvussa sekä liikevaihdon että henkilöstön osalta.

AAE sijaitsee Pedersören Pännäisessä, Suomessa, ja se on osa Japanilaista AMADA-konsernia.
Konserni on yksi maailman suurimmista levytyökoneiden valmistajista, ja sillä on yli 100 yritystä
viidellä mantereella ja noin 9 000 työntekijää, joista noin 2 000 Euroopassa. AAE kehittää ja
valmistaa automaatioratkaisuja konsernin levytyökoneisiin, ja suurin osa tuotannosta viedään
Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Yrityksessä on noin 200 työntekijää, ja sen arvot määritellään
avoimuudeksi, vastuullisuudeksi ja sitoutuneisuudeksi. AAE:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu, ja
toimintapolitiikkaan kuuluu muun muassa korkealaatuisten automaatioratkaisujen toimittaminen,
ympäristövaikutusten minimoiminen kestävällä tavalla sekä asiakkaan tarpeiden, vaatimusten ja
odotusten ymmärtäminen. Työturvallisuus on myös keskeinen osa laatutyötä.

Millainen on ollut rekrytointitarve?

Meillä ei ole ollut suurta rekrytointiongelmaa, mutta olemme viime vuosina huomanneet, että
hakijoiden määrä tietyille tehtäville on vähentynyt. Erityisen haastavaa on löytää hitsaajia ja sähköja automaatioasentajia alueelta, koska monet heistä rekrytoidaan jo opiskeluaikana. Ne, jotka
työllistyvät meille, pysyvät usein pitkään. Tämä pätee myös nuoriin, mutta opiskelu ja asepalvelus
voivat tietysti muuttaa suuntaa elämässä.

Otimme jonkin aikaa sitten apua Dobra-yhtiöltä automaatioasentajien rekrytoinnissa ja saimme
suhteellisen lyhyessä ajassa useita ehdokkaita. Koska tämä oli uusi tapa toimia meille,
päätöksentekoprosessi kesti hieman pidempään meidän puoleltamme, mikä puolestaan johti
siihen, että muutama ehdokas ehti ottaa vastaan muita työpaikkoja. Muuten rekrytointi sujui
erittäin jouhevasti. Tuntuu hyvältä, että teimme perusteellisen arvioinnin, vaikka meni hieman
kauemmin ennen kuin pääsimme vauhtiin. Saimme selkeän käsityksen siitä, miten prosessi toimii,
ja tiedämme, että tulevaisuudessa se sujuu helpommin.

Miksi päätitte käyttää henkilöstövuokrausyritystä?

Rekrytointitarve oli suuri, ja koska huomasimme kilpailun kiristyneen tietyissä tehtävissä,
halusimme luoda toimivan konseptin myös pitkällä aikavälillä. Tiesimme myös aiemmin, että Dobra
on onnistunut rekrytoimaan monia hitsaajia, joten se oli yksi syy valintaamme.

Miten vuokratyöntekijöiden kanssa on sujunut?

Olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme. Oppiminen sujui nopeasti, hän on hyvä työssään ja on
integroitunut hyvin yhteisöön. Olemme kansainvälinen yritys, joten kommunikaatio englanniksi
sujuu melko sujuvasti, mikä helpottaa tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Kuinka yhteistyö on sujunut Dobran kanssa?

Olen aina saanut vastauksia kysymyksiini, ja kommunikaatio on sujunut erinomaisesti. Kun olen
halunnut, olen aina voinut ottaa yhteyttä Dobran yhteyshenkilöön, ja he puolestaan ovat ottaneet
meihin yhteyttä lomien yms. asioissa. Joitakin henkilöstöhallinnon kysymyksiä on ollut vähemmän,
toki meillä on joitakin asioita, joita meidän on pohdittava myös vuokratyöntekijöiden osalta, mutta
säästämme monia vastuuseen ja palkkoihin liittyviä kysymyksiä, joita mietimme omien
työntekijöiden kohdalla. Saamme hyvän alun ja näemme, että tulevaisuudessa tulemme
käyttämään Dobraa työntekijöiden rekrytointiin, kun emme itse löydä työntekijöitä alueelta. On
ollut mukavaa, että Dobra on tarjonnut kokonaisratkaisuja asumisen, rekisteröintien jne. osalta,
joten voimme keskittyä työhömme, meillä ei ole resursseja ryhtyä hoitamaan muita asioita.

Onko teillä neuvoja muille yrityksille?

Suosittelisin yrityksiä kokeilemaan! Yhteistyö Dobran kanssa on ollut hyvä kokemus, toimiva
vaihtoehto, jota voimme myös käyttää enemmän tulevaisuudessa. Se on hyvä tapa saada apua
tilapäisiin huippuihin sekä lyhyempiin tai pidempiin jaksoihin.