Cramo Kokkola sai apua kasvamiseen ja talouden hallintaan

Kuka olet ja mitä yrityksesi tekee?

Olen Lucas Grankulla, Ab Tomaskin Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa tällä hetkellä Cramon
toiminnasta Kokkolassa. Minulla on päävastuu, mutta rakennamme yritystä yhdessä muiden
työntekijöiden kanssa. Vuonna 2019 ostimme Ab Tomaskin Oy:n, joka vastasi aiemmin Cramon
toiminnasta Pietarsaaressa. Kahden vuoden jälkeen Pietarsaaressa meille tarjottiin mahdollisuutta
ottaa haltuun Cramon toiminta Kokkolassa. Hyväksyimme tarjouksen, mutta työmäärä kasvoi
nopeasti liian suureksi. Päätimme siksi myydä Pietarsaaren liiketoiminnan ja keskittyä enemmän
Kokkolaan, jossa näimme kasvavan markkinan. Henkilökohtaisesti olen tehnyt täydellisen
uranvaihdon. Olen aiemmin työskennellyt muilla aloilla, mutta minulla on suuri kiinnostus tähän
liiketoimintaan.

Kuinka Dobra on auttanut teitä?

Henkilökohtaisesti minulla ei ole kokemusta kirjanpidosta, joten on ollut hienoa, että meillä on
asiantuntijoita, joihin voi ottaa yhteyttä jopa yksinkertaisissa asioissa. On paljon asioita, joita on
seurattava, mutta meillä on erinomaisia kirjanpitäjiä. Olen nopea oppimaan uusia tietokoneohjelmia,
joten nykyisen ohjelmamme käyttö on ollut helppoa, ja Dobra auttaa asetusten ja kirjanpito
kysymyksien kanssa. Kun kyse on tietojen saamisesta järjestelmästä, kuukausiraportin saaminen
Dobra:lta kestää yleensä vain päivän sen jälkeen, kun kaikki luvut ovat järjestelmässä. Tämä on ollut
erittäin hyödyllistä yrityksen kannattavuuden nopeaan seurantaan jokaisen kuukauden lopussa. On
myös ollut helpotus voida kysyä kysymyksiä erilaisista laeista ja säännöksistä. On ollut rauhoittavaa
minulle, ettei minun tarvitse huolehtia tällaisista asioista ja että voin luottaa kaiken hoidettavan
oikein.

Miten siirtyminen Dobra:lle sujui?

Siirtyminen Dobra:lle oli hyvin helppoa. Annoin heille kirjautumistiedot, ja he jatkoivat siitä, mihin
edelliset kirjanpitäjämme jäivät. Koko prosessi on ollut erittäin helppoa ja on edelleen, mikä on
jotain, jota arvostan suuresti. Dobra:lla meillä on ollut sama yhteyshenkilö alusta lähtien, kun taas
monissa muissa paikoissa voi olla useita kirjanpitäjiä vuoden aikana. Ymmärrän, että se toimii
paremmin pienessä yrityksessä, mutta mielestäni Dobra on suunnitellut hyvin, jotta asiakas saa
parasta mahdollista palvelua. Tähän mennessä minulla on vain positiivisia kokemuksia Dobra:sta.

Miten kommunikaatio Dobra:n kanssa on sujunut?

Mielestäni kommunikaatio Dobra:n kanssa on ollut erittäin hyvää. Jos en ole saanut välitöntä
vastausta, he ovat tarkistaneet asian ja ilmoittaneet meille myöhemmin. He ovat myös tiedottaneet
minua ja antaneet neuvoja hyvissä ajoin mahdollisista muutoksista kirjanpidossa tai liiketoiminnassa.
Tämä voi liittyä esimerkiksi asioihin, jotka kannattaa tehdä saavuttaaksemme parhaat mahdolliset
tulokset. Hyvä esimerkki siitä, miten Dobra on ottanut yhteyttä meihin omasta aloitteestaan, on
silloin, kun olemme poikenneet budjetoidusta tuloksesta vuoden alussa. Silloin Dobra on ilmoittanut
meille hyvissä ajoin, että meidän tulisi säätää ennakonpidätystä, jotta emme saisi jäännösveroa
vuoden lopussa. He ovat myös ilmoittaneet, milloin on kannattanut tehdä investointeja ja muuta
semmoista. Tämä on ollut erittäin mukavaa, jotta olen voinut keskittyä muihin työtehtäviin.

Miten yhteistyö Dobra:n kanssa on sujunut?

On ollut mukavaa keskustella asioista jonkun kanssa. Usein olet yksin roolissasi pienen yrityksen
johtajana, ja Dobra onkin ollut tärkeässä roolissa tarjoten ajatuksia ja näkökulmia asioihin eri
perspektiivistä. Minä olen toki se lopullisessa vastuussa oleva johtaja, mutta on tärkeää saada
ideoita ja miettiä erilaisia asioita jonkun muun kanssa kuin vain itseni.

En tarvitse tapaamisia kasvotusten, joten emme ole pitäneet paljon paikan päällä tapaamisia, mutta
olemme jatkuvasti kommunikoineet Teamsin ja puheluiden välityksellä. Mielestäni se on ollut
kätevää, koska se on toiminut hyvin, ja olemme säästäneet aikaa matkustamiselta.

Kun kirjanpitäjä on ollut lomalla, olemme saaneet hyvissä ajoin tiedon siitä, milloin
yhteyshenkilömme on vapaalla ja kuka on väliaikainen yhteyshenkilö. Henkilökohtaisesti pidän
tärkeänä, että kaikki saavat lomaa, joten jos viestintä tapahtuu selkeästi ja hyvissä ajoin, se ei ole
ongelma, ja siinä Dobra on myös onnistunut erittäin hyvin.

Mikäli mikään ei muutu, olemme erittäin tyytyväisiä asiakkaita tulevaisuudessa, ja voimme
lämpimästi suositella Dobra:a muille.