INFORMATIONSBLAD OM DATASKYDD

Upprättad av: WebAula

Detta är ett informationsblad om dataskydd i enlighet med företagets och personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), där vi informerar om behandlingen av personuppgifter för företagets kunder. Detta informationsblad beskriver vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder, ändamålet med användningen av uppgifterna och hur vi skyddar de insamlade uppgifterna. Observera att vid köptillfället och/eller när du beställer vår eventuella nyhetsbrev ger du ditt samtycke till lagring av uppgifter. Att lämna kontakt- och betalningsuppgifter är obligatoriskt när du handlar i företagets webbutik. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera detta informationsblad om dataskydd.

1. Registeransvarig
Namn (FO-nummer): Dobra Finland, 2994719-3
Adress: Jaakonkatu 13, 68600 Pietarsaari
Postadress: Jaakonkatu 13, 68600 Pietarsaari
E-post: info@dobrafinland.fi
Telefon: +358444934313

2. Ansvarig för registret
Namn: Johan Fredlund
Företag: Dobra Finland, 2994719-3
E-post: johan.fredlund@dobrafinland.fi
Telefon: +358444934313

3. Registerets namn
Företagets kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter används för att upprätthålla kundrelationen, hantera beställningar, fakturering samt förbättra användarupplevelsen i webbutiken, utföra analyser och förebygga missbruk. Uppgifterna används även för att informera om företagets verksamhet om kunden har gett sitt samtycke. Kunden har rätt att motsätta sig användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföring.

5. Uppgifter i registret
Följande uppgifter lagras i registret: kundens eller företagets/organisationens namn, företagets FO-nummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om marknadsföringstillstånd, betalnings- och faktureringsuppgifter samt andra uppgifter som rör beställningen och dess leverans. Personnumret används för att identifiera kunden vid ingående av kreditavtal.

När du prenumererar på nyhetsbrevet eller svarar på våra kundundersökningar samlar vi in följande uppgifter: namn, e-postadress, språk.

Dessutom samlar vi in uppgifter som rör användningen av webbutiktjänsten och som härleds och analyseras med hjälp av webbanalysverktyg, som webbläsardata och identifieringsuppgifter för enheten (se avsnittet ”Användning av kakor” nedan).

6. Regelbundna informationskällor
Informationen kommer huvudsakligen från användaren själv. Uppgifterna erhålls från kunden själv i samband med beställningen i webbutiken, via e-post eller telefon eller när köpeavtalet ingås på annat sätt. Vi strävar efter att ange vilka uppgifter som är obligatoriska för att ingå avtalet och vilka uppgifter du kan lämna frivilligt.

7. Regelbundna utlämningar av uppgifter
Uppgifter används endast för att sköta kundrelationen. Vi kan lämna ut vissa nödvändiga uppgifter till tredje parter, såsom betalningssystemet, kreditgivaren för delbetalningar, transportföretaget för att säkerställa leveransen eller för att utföra analyser, samt till statistik- och analyspartner. Uppgifter kan också lämnas ut till myndigheter enligt lagens krav.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Uppbevaring av uppgifter
Dobra sparar kunduppgifter under den tid som kundrelationen varar. På begäran av kunden kan personuppgifter som rör kunden tas bort från registret. Vad gäller levererade beställningar beror skyldigheten att bevara uppgifter om beställning, betalning och fakturering emellertid på bokföringslagen (1997/1336 § 10).

10. Användning av kakor
Vi använder kakor (”cookies”) och liknande tekniker. Med hjälp av kakor samlar vi in information om besöksflödet och förbättrar användarupplevelsen på användarens dator. Kakor och andra identifierare har en bestämd giltighetstid, varefter webbläsaren tar bort dem.

Vi samlar in besökarinformation med hjälp av kakor för analys- och anpassningsändamål i samarbete med tredje parter. Den använda informationen är anonymiserad. Vi använder Google Analytics för webbanalys i samband med vår webbplats. Läs mer om hur Google Analytics behandlar data.

11. Skydd av registret och säkerhetsåtgärder
Vid behandlingen av kundregistret iakttas noggrannhet och uppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt. Kunduppgifterna samlas in i en skyddad elektronisk databas som kräver användarnamn och lösenord för att logga in. Endast huvudanvändaren kan bevilja användarrättigheter för kundregistret och ange rättighetsnivån för användarna.

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Uppgifterna behandlas endast av företagets personal som har uppgifterna som en del av sitt arbete och som är bundna av tystnadsplikt. Kunduppgifterna förvaras elektroniskt, och onödiga pappersutskrifter förstörs på ett lämpligt sätt.

12. Rätt till insyn och rätt att begära rättelse av uppgifter
Kunden kan begära en sammanställd fil med sina personuppgifter, inklusive all personlig information som har lämnats till oss. Uppgifter kan begäras genom att kontakta oss via e-post. Du kan också begära radering eller ändring av dina personuppgifter. Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av sina uppgifter för marknadsföring. Begäran om begränsning av behandlingen av uppgifter ska lämnas via e-post till registeransvarig.

Rätten till radering av egna uppgifter gäller inte sådan personlig information som vi måste behålla av administrativa, juridiska (såsom redovisningsskyldigheter) eller säkerhetsrelaterade skäl.

13. Kontakt
Du kan kontakta via e-post: info@dobrafinland.fi och vid behov +358444934313.