Tjänster

Förenklar
företagandet!

Tjänster

Vårt utbud av tjänster

Dobras mission är att förenkla företagandet, vilket alla våra tjänster grundar sig på. Vid grundandet av dobra var huvudsyftet att rekrytera och hyra ut arbetare åt företag. Den här tjänsten kallas ofta för bemanningstjänst eller personaluthyrning. För att kunna erbjuda helhetslösningar åt våra kunder har vi utvecklat företaget så att vi utöver att endast hyra ut arbetare också kan rekrytera direkt, Sköta HR relaterade uppgifter och bokföra åt våra kunder.

Utforska våra tjänster

Vad erbjuder Dobra?

Varje kunds behov är unika, och vi bygger ofta skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de endast betalar för det de behöver. Vi försöker se allt från kundens perspektiv och göra processen så enkel som möjligt för kunden.

Bekanta dig med våra tjänster

Dobra erbjuder personaluthyrnings-, rekryterings-, omställnings-, HR, och bokföringstjänster och vår mission är att göra det så enkelt som möjligt för kunden.

Personaluthyrnings- och rekryteringstjänster är tjänster som hjälper företag att få in personal till långvariga och kortvariga behov.

Omställnings- och HR-tjänster hjälper företag med det administrativa som tilkommer med anställda. 

Bokföring känner nog all företagare till, men det finns mycket mera än bara den lagstagdade bokföringen. Vi rådger våra kunder inom skattefrågor, investeringar, avskrivningar och många andra områden så att de har koll på sin ekonomi och kan fatta rätt beslut för att uppnå bästa möjliga lönsamhet. 

Enkelt, snabbt och riskfritt

Personaluthyrning

Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för företag att tillfälligt, projektbaserat eller långvarigt få tillgång till den arbetskraft de behöver, särskilt under arbetstoppar eller brådskande perioder. Kunderna behöver inte fundera på administrativa saker som tillkommer då man anställer en person, utan Dobra sköter om löner och uppföljning av kollektivavtal mm.

Frigör mer arbetstid!

Rekrytering

Rekrytering är ett bra alternativ när man inte vill använda sin egen arbetstid för att söka efter personal. Att granska ansökningar, genomföra intervjuer och kontrollera referenser, samt att följa GDPR-reglerna, kräver mycket arbete. Hos oss på Dobra har vi expertis inom detta och vi har rutiner och system för att göra det så snabbt och smidigt som möjligt.

Mer än bara bokföring!

Bokföring

Dobra erbjuder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster både i Monitor ERP och i andra bokföringsprogram. Vi har bred erfarenhet av olika program och samarbetar nära med Monitor ERP för att hålla oss uppdaterade. Dobras team satsar på utmärkt kundservice och ger företag möjlighet att dra nytta av våra bokförares breda kunskap.

Lösa arbetskraftsbrist med internationella talanger!

Internationell rekrytering

Internationell rekrytering är processen där företag söker efter arbetskraft från olika länder för att tillgodose sina speciella behov. Det kan vara nödvändigt på grund av specialkompetens eller brist av arbetskraft. Internationell rekrytering kräver vanligtvis hantering av komplexa invandrings- och visumprocesser, kulturell känslighet och språkkunskaper. Dobra har från början arbetat med olika nationaliteter och hittar experter för olika arbetsuppgifter!

Ett effektivare sätt att hantera HR-frågor!

HR-tjänster

HR-tjänster är avsedd för företag som inte har en egen HR-avdelning eller personal, men som behöver en sådan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få HR-hjälp så att de endast behöver betala för effektiv arbetstid

Regelrätt och snabb förändring!

Omställningstjänster

Omställningstjänster stödjer företag genom hela omställningsförhandlingar, från att utforska möjligheter och tolka lagar till att ta fram nödvändiga dokument. Vi underlättar även diskussioner med arbetstagare och erbjuder stöd för jobbsökande. Vid behov kan vi temporärt placera personal på andra företag för att hålla kvar dem i företaget.